Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Lemon pie :)

 Hey there...Today, the sun was shining so I decided to wear the colour of it:) I chose yellow (almost) from head to toe...

Γειά σας...Σήμερα, ο ήλιος έλαμπε έτσι αποφάσισα να φορέσω το χρώμα του :) Διάλεξα να φορέσω κίτρινο (σχεδόν) από την κορφή μέχρι τα νύχια...

Even if I like mix&matching sometimes monochrome can make perfection :)
Ακόμη και άν μου αρέσει το mix&match μερικές φορές η μονοχρωμία μπορεί να έχει τέλεια αποτελέσματα :)
Top: Primark, Skirt: Zara, Sandals: Riverisland, Necklace: a gift from America, Bracelets: Riverisland, Bag: H&M and Hat: a purchase from a trip in Greek islands

What do you think?Enjoy xxx

1 σχόλιο:

Thank you for your comments!!!